Kontakt


 
KAMP ODMORIŠTE 
Kamp odmorište „KRK"

Sv. Petar bb
51500 Krk

Tel. +385 51 867 880 / +385 51 619 074
MOB: 00385 91 602 3134
Fax. +385 51 867 882

info@kamp-glavotok.hr
 
 
 
 
MB: 03693554
OIB: 52055184284

ERSTE BANK d.d. RIJEKA, Hrvatska

IBAN:
HR26 2402 0061 1003 9375 0

BIC:
ESBC HR 22


Temeljni kapital: 3.528.000,00 kuna, Uprava: Jedini član uprave Sanjin Barbalić