Contact    

 

KAMP ODMORIŠTE 

    Kamp odmorište „KRK"

    


Sv. Petar bb

51500 KrkTel. +385 51 867 880 / +385 51 619 074

MOB: 00385 91 602 3134

Fax. +385 51 867 882
 
info@kamp-glavotok.hr

 

 MB: 03693554
OIB: 52055184284

ERSTE BANK D.D. RIJEKA, CROATIA
IBAN code: HR26 2402 0061 1003 9375 0
BIC code: ESBC HR 22

Share capital: 3.528.000,00 kuna, Management: Sanjin Barbalić

 

 

 

MB: 03693554

    OIB: 52055184284

    

    ERSTE BANK d.d. RIJEKA, Hrvatska

    

    IBAN:

    HR26 2402 0061 1003 9375 0

    

    BIC:

    ESBC HR 22

    

    

    Temeljni kapital: 3.528.000,00 kuna, Uprava: Jedini član uprave Sanjin Barbalić